• Patiënten en cliënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; het management behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen;
 • FysioXperience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk, op het terrein of daarbuiten;
 • Gelieve je fiets, brommer, motor of auto te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken of parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden en de toe- en doorgang voor hulpdiensten is gegarandeerd;
 • Wij verwachten van jou als patiënt/client dat je de algemeen geldende norm voor persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging;
 • Als de behandeling ook in de sportruimte plaatsvindt word je verzocht passende (sport)kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Apparaten en oefenmaterialen moeten correct worden gebruikt en schoon achtergelaten worden.
 • Afspraak vergeten of verhinderd? Het kan voorkomen dat je een afspraak bent vergeten of dat je bent verhinderd. Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij geen of late afzegging worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Drugs en wapens zijn op het algehele terrein en in het gebouw strikt verboden;
 • Mobiele telefoons dienen in de praktijk uitgeschakeld te zijn;
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is op het algehele terrein en in het gebouw strikt verboden;
 • Wij verzoeken je gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
Call Now Button