Klachtenreglement

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een wet die door de overheid is opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot goede zorg.

Het doel van deze wet is om de kwaliteit van zorg te waarborgen en een duidelijk kader te bieden voor het afhandelen van klachten in de zorgsector. Het legt vast wat goede zorg inhoudt en welke stappen moeten worden genomen als er klachten zijn over de verleende zorg. Met de Wkkgz wil de overheid de belangen van patiënten beschermen en een adequate klachtenprocedure bieden om eventuele geschillen op te lossen.

Waar kunt u met een klacht terecht?

Heeft u klachten omtrent uw behandeling oftewel uw behandelaar, maak dit in eerste instantie bespreekbaar met uw behandelend therapeut. Indien u hier behoefte aan heeft kunt u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon uit uw persoonlijke omgeving.

Mocht u verdere vragen hebben, dan wel niet tevreden zijn met het resultaat van het gesprek met uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de leidinggevenden/praktijkhouders van FysioXperience.  Zij zullen dan zorg dragen voor afhandeling van uw klacht.

Indien het overleg tussen u en de praktijk niet het gewenste resultaat heeft kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF.  U dient uw klacht te melden bij het secretariaat van de klachtencommissie. Voor verdere informatie kunt u het klachtenreglement inzien via KNGF.

Call Now Button