Klachtenreglement

Waar kunt u met een klacht terecht?

Heeft u klachten omtrent uw behandeling oftewel uw behandelaar, maak dit in eerste instantie bespreekbaar met uw behandelend therapeut. Indien u hier behoefte aan heeft kunt u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon uit uw persoonlijke omgeving.

Mocht u verdere vragen hebben, dan wel niet tevreden zijn met het resultaat van het gesprek met uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de leidinggevenden/praktijkhouders van FysioXperience.  Zij zullen dan zorg dragen voor afhandeling van uw klacht.

Indien het overleg tussen u en de praktijk niet het gewenste resultaat heeft kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF.  U dient uw klacht te melden bij het secretariaat van de klachtencommissie. Voor verdere informatie kunt u het klachtenreglement inzien via KNGF.

Call Now Button